Prawo karne

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Oferuje obsługę prawną na każdym etapie postępowania, w tym postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz wykonawczych. Oferta kancelarii obejmuje m.in.:

 • kompleksową obronę na wszystkich etapach postępowania
 • sporządzanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz wniosków o wznowienie postępowania
 • przygotowywanie wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych
 • postępowania dotyczące wydania wyroku łącznego
 • sprawy dotyczące skazanych w postępowaniu wykonawczym, dotyczące: odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary,
  warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania
 • sprawy dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • sprawy dotyczące przestępstw posiadania i handlu narkotykami
 • sprawy dotyczące wypadków drogowych

Kancelaria zajmuje się również profesjonalną reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych, prywatnych i powodów cywilnych na każdym etapie postępowania, co obejmuje m.in. przygotowywanie:

 • zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • prywatnych aktów oskarżenia
 • udzielania porad prawnych z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności, w zakresie uprawnień i roli pokrzywdzonych w procesie karnym
logo320-bez-tla